మీకు బహుశా తెలియని 11 మంది ప్రముఖులు దత్తత తీసుకున్నారు

రేపు మీ జాతకం

దత్తత అనేది ఒక అందమైన విషయం. ఇది నిస్వార్థ చర్య, అవసరమైన పిల్లలకి ప్రేమగల ఇల్లు మరియు తల్లిదండ్రులను అందిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తూ, దత్తత తీసుకోవడం చుట్టూ ఇప్పటికీ చాలా కళంకం ఉంది, దత్తత తీసుకున్న కుటుంబాలు తమ కథనాలను చర్చించడంలో సుఖంగా ఉండటం కష్టతరం చేస్తుంది. దత్తత తీసుకున్నారని మీకు తెలియని 11 మంది ప్రముఖులు ఇక్కడ ఉన్నారు. దత్తత తీసుకోవడం అనేది కుటుంబాన్ని సృష్టించేందుకు అద్భుతమైన మార్గం అని ఈ ప్రసిద్ధ ముఖాలు సజీవ రుజువు.మీకు బహుశా తెలియని 11 మంది ప్రముఖులు దత్తత తీసుకున్నారు

కైలా థామస్కెవిన్ వింటర్, గెట్టి ఇమేజెస్మీకు ఇష్టమైన సెలబ్రిటీని ఎవరు పెంచారు మరియు క్రూరంగా విజయవంతమైన స్టార్‌కి తల్లిదండ్రులు కావడం ఎంత బాగుంది అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? సెలబ్రిటీని దత్తత తీసుకున్న తల్లిదండ్రులుగా ఊహించుకోండి!

వారు తమ అద్భుతమైన పిల్లలతో జన్యువులను పంచుకోకపోవచ్చు, కానీ దత్తత తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న ఈ అంకితభావం మరియు అద్భుతమైన వ్యక్తులు లేకుండా, మనకి ఇష్టమైన సెలబ్రిటీలను మనం ఎప్పటికీ తెలుసుకోలేకపోవచ్చు.క్రింద, దత్తత తీసుకున్నారని మీకు ఎప్పటికీ తెలియదని మేము పందెం వేస్తున్న మా అభిమాన ప్రముఖుల జాబితాను చూడండి.

మీరు ఇష్టపడే వ్యాసాలు